Fylkestingskandidat

Ola Arnfinn Loe

Ola Arnfinn Loe

Gift, sju barn og bor på Åmnes. Lærer og IKT-veileder i Meløy kommune.
Hjertesaker: Oppvekst og idrett, kultur og friluftsliv