Representant

Per Christian Brennvik Jacobsen

Per Christian Brennvik Jacobsen

Medlem komité for samfunn, kultur og miljø