Representant

Per Christian Brennvik Jacobsen

Per Christian Brennvik Jacobsen

Komité for samferdsel