Representant

Knut Petter Torgersen

Knut Petter Torgersen

Medlem Komite for finans og organisasjon